נזיקין

תחום הנזיקין טומן בחובו נושאים שונים ומרובים ואנו נעניק ליווי משפטי רחב אישי ומקצועי.   תאונות דרכים:  תאונת דרכים רגילה – נהיגה בשעות הפנאי. תאונת דרכים בעבודה – נהיגה ממקום מגורים למקום העבודה או ממקום העבודה למקום המגורים או נהיגה בדעות העבודה ולצרכי העבודה. תאונת דרכים הולך רגל – נסיעה על אופניים/קורקינט או על כל כלי שאינו מנועי עפ"י הגדרת חוק הפלת"ד, ייחשב גם הוא כתאונת דרכים של הולך רגל.  תאונת עבודה:  תאונה אשר התרחשה בשעות העבודה. תאונות נגד רשויות מקומיות: לעניין מפגע ו/או רשלנות מצד רשות מקומית שכתוצאה ממנה נגרם נזק גוף.   תאונת ביטוח תלמידים: קטין אשר הינו בן 3שנים ועד גיל 18 והרשום במסגרת חינוכית, מבוטח בפוליסת ביטוח תלמידים המקנה לו כיסוי ביטוחי לכל תאונה שארעה, (מלבד החריגים עפ"י חוק), בכל שעות היממה ובכל ימות השנה.   פוליסת תאונות אישיות: בעל פוליסת ביטוח תאונות אישיות הכוללת כיסוי של אישפוז, נכויות, אובדן כושר עבודה, שברים , מחלות קשות וכו'.   ביטוח לאומי: נפגעי תאונות איבה, תביעות, נכות כללית, ילד נכה (כפי שמוגדר בחוק הביטוח הלאומי, סיעוד, נפגעי עבודה ושירותים מיוחדים.   תביעות רשלנות כנגד צד ג': נגרם נזק גוף לאדם במקום ציבורי בשעות הפנאי.   רשלנות רפואית:  אבחון מאוחר שבגינו נגרם נזק, אבחון שגוי, מתן טיפול לקוי וכדומה.

ביטוח לאומי

הסכם פשרה